Wordt
een dealer

MS MegaDes Para
MS Gold

MS MegaDes Para
MS GoldMS MegaDes Para is een speciaal ontsmettingsmiddel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes en eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes.

Produktbeschrijving

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

 • Bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes
 • Eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.
 • Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten (zoals vuil en afvalwater) die het middel bevatten te worden afgevoerd naar de mestopslag.

Samenstelling:

 • P-chloor-m-kresol: 24%

Aanvullende Informatie

Dosering:

 • Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels:
 • 2,0% (20 ml middel aanvullen met water tot 1 liter).Minimale inwerktijd: 30 minuten.
 • Ter bestrijding van spoelworm Ascaris suum:
 • 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 180 minuten bij temperatuur van 10°C
 • 6,0% (60 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten bij temperatuur van 10°C
 • 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten bij temperatuur van 20°C
 • Om overmatige schuimvorming te voorkomen dient MS MegaDes Para langzaam te worden toegevoegd aan het water volgens de voorgeschreven dosering onder rustig roeren.

Toediening:

 • Greenline
 • Schuimpistool
 • Schuimlans

Toepassing:

 • De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Het middel toepassen door middel van sprayen onder lage druk. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Na afloop het middel grondig afspoelen. Een gebruiker mag dit middel niet langer dan 2 uur per dag toepassen omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn. De onderstaande persoonlijke bescherming moet daarbij worden opgevolgd.
 • A. Desinfectie van niet-poreuze oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels. Bescherming te gebruiken door de toepasser: coverall, handschoenen, oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4)
 • B. Desinfectie van varkensstallen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van spoelworm Ascaris suum. Bescherming te gebruiken door de toepasser: impermeabele coverall, handschoenen,oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4). De toe te passen dosering is afhankelijk van de temperatuur en de minimale inwerktijd.

Bijzonderheden:

 • Label: EN, NL, DE, FR, ES, DK

Toelatingsnummer:

 • NL: 15621N
 • BE: 15417B

Wetgeving:

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik
 • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. N.B. Dit product behoort tot het gesloten circuit in België.

Aanvullende Documenten

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

 • Bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes
 • Eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.
 • Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten (zoals vuil en afvalwater) die het middel bevatten te worden afgevoerd naar de mestopslag.

Samenstelling:

 • P-chloor-m-kresol: 24%

Dosering:

 • Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels:
 • 2,0% (20 ml middel aanvullen met water tot 1 liter).Minimale inwerktijd: 30 minuten.
 • Ter bestrijding van spoelworm Ascaris suum:
 • 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 180 minuten bij temperatuur van 10°C
 • 6,0% (60 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten bij temperatuur van 10°C
 • 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten bij temperatuur van 20°C
 • Om overmatige schuimvorming te voorkomen dient MS MegaDes Para langzaam te worden toegevoegd aan het water volgens de voorgeschreven dosering onder rustig roeren.

Toediening:

 • Greenline
 • Schuimpistool
 • Schuimlans

Toepassing:

 • De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Het middel toepassen door middel van sprayen onder lage druk. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Na afloop het middel grondig afspoelen. Een gebruiker mag dit middel niet langer dan 2 uur per dag toepassen omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn. De onderstaande persoonlijke bescherming moet daarbij worden opgevolgd.
 • A. Desinfectie van niet-poreuze oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels. Bescherming te gebruiken door de toepasser: coverall, handschoenen, oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4)
 • B. Desinfectie van varkensstallen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van spoelworm Ascaris suum. Bescherming te gebruiken door de toepasser: impermeabele coverall, handschoenen,oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4). De toe te passen dosering is afhankelijk van de temperatuur en de minimale inwerktijd.

Bijzonderheden:

 • Label: EN, NL, DE, FR, ES, DK

Toelatingsnummer:

 • NL: 15621N
 • BE: 15417B

Wetgeving:

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik
 • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. N.B. Dit product behoort tot het gesloten circuit in België.